Betrouwbare partner

Wat we zien

De meeste maatschappelijke opgaven waar de RK Zeist mee te maken heeft – zoals de huisvesting van bijzondere en kwetsbare doelgroepen, het voorkomen van woonoverlast, het versterken van de leefbaarheid, renovatie- en nieuwbouwprojecten en verduurzaming van de voorraad – zijn complex en vragen om een integrale aanpak. Het oppakken van deze opgaven kunnen en willen we niet alleen doen, maar doen we samen met maatschappelijke partners, zoals zorg- en welzijnsorganisaties, collega-corporaties, politie en gemeente

De samenwerking met de gemeente Zeist en de maatschappelijke partners is kritisch opbouwend, intensief en vruchtbaar. Op alle niveaus in de organisatie en op alle denkbare thema’s – van de prestatieafspraken tot samenwerking bij bouwprojecten – werken wij gezamenlijk aan de verbetering van wijken en buurten in Zeist.