Prisma

Sinds de invoering van de Woningwet (2015) is het belang en de rol van de huurdersorganisatie alleen maar groter geworden. Het is Prisma die bij alle belangrijke thema’s aan tafel zit, adviseert en meebeslist. Zij is onze primaire participant waar het gaat om nieuwe woonbeleid.

De gezamenlijke totstandkoming van de jaarlijkse prestatieafspraken met de gemeente en de collega-corporatie zijn daar ook een in het oog springend resultaat van. De RK Zeist stimuleert en faciliteert Prisma in de uitoefening van haar belangrijke en gewaardeerde taken.