Doelstellingen

De doelstellingen

Vanzelfsprekend blijven we de komende jaren datgene doen wat we al jaren doen en waar we goed in zijn: investeren in en werken aan de maatschappelijke taken die de RK Zeist als woningcorporatie heeft.

Dit betreft de verhuur, het onderhoud en het verduurzamen van woningen en het betaalbaar houden van het wonen. Als betrokken en sociale verhuurder kunnen we, maar bovenal willen we, niet anders.
Daar bovenop worden in dit ondernemingsplan vier strategische doelstellingen geformuleerd waar de komende vier jaar extra aandacht naar uit zal gaan. Deze doelstellingen komen niet uit de lucht vallen. Ze komen voort uit de ontwikkelingen en daaruit voortvloeiende opgaven waar we ons (anno 2021) voor gesteld zien, zowel volkshuisvestelijk als bedrijfsmatig.