Versterken leefomgeving

Wat we zien

In een deel van de complexen staat de leefbaarheid onder druk. De COVID-pandemie heeft geleid tot een verminderde aanwezigheid in de buurten en in en rondom de complexen. Bewoners hebben ons gemist en ook wij hebben het contact met onze bewoners gemist.

Het aandeel kwetsbare, zorg- en hulpbehoevenden die zelfstandig in de buurt blijven of komen wonen is de afgelopen jaren toegenomen en zal naar verwachting ook in de toekomst verder toenemen. Lang niet al deze huishoudens zijn in beeld bij een zorg- of welzijnsorganisatie. Elkaar (her)kennen, (aan)spreken en proberen te begrijpen draagt naar onze mening bij aan het wederzijds begrip, de saamhorigheid en de leefbaarheid in de buurt. We vinden het dan ook belangrijk dat onze bewoners elkaar kennen en met elkaar in gesprek (durven te) gaan.

Anderzijds zien we dat een deel van de bewoners steeds hogere verwachtingen heeft van de kwaliteit van hun woning en zich steeds meer als mondige klant opstellen. Het is een uitdaging om onze (beperkte) aandacht en middelen zo goed en zo eerlijk mogelijk over alle bewoners te verdelen.