4 kernwaarden

I Hart voor de bewoners, oog voor de leefomgeving

We willen zichtbaar zijn als een betrouwbare, betrokken en verbindende verhuurder van met name sociale huurwoningen in Zeist. Een sociale verhuurder die hart heeft voor haar bewoners en oog voor de leefomgeving.

De RK Zeist is meer dan een beheerder en verhuurder van woningen. De bewoners van onze woningen staan bij ons centraal. Dit doen we door ons toegankelijk op te stellen, in gesprek te gaan met elkaar en mee te denken met de bewoners. We zijn zichtbaar aanwezig in de buurt en aanspreekbaar voor iedereen. Door deze persoonlijke benadering zijn we in staat met bewoners een band op te bouwen op basis van wederzijds vertrouwen en respect. Een band die zowel door ons, als door de bewoners zeer op prijs wordt gesteld.