Historie

De historie van RK Zeist

De RK Zeist is opgericht in 1910. Sinds de oprichting was de RK Zeist georganiseerd in verenigingsvorm. In 2021 is onze organisatievorm, onder notariële begeleiding en in goed overleg met de leden en de daaruit afgevaardigde ledencommissie, gewijzigd in een stichtingsvorm. Deze wijziging doet recht aan het belang dat we hechten aan de inspraak van al onze bewoners bij de beleids- en besluitvorming.

Bewoners die echt van zich willen laten horen kunnen zich aansluiten bij huurdersorganisatie Prisma en/of één van de bewonerscommissies. Zij hebben een belangrijke rol in de verbinding tussen RK Zeist en de bewoners. Ook wordt jaarlijks een bewonersbijeenkomst georganiseerd waar het bestuur in een open discussie vertelt over de gerealiseerde doelen tot dusver en de doelstellingen voor de komende periode.