Robuuste organisatie

Wat we zien

Een betrokken en sociale verhuurder zijn, gaat goed samen met het zijn van een relatief kleine organisatie. Een in omvang bescheiden organisatie, zonder extra managementlagen, zorgt voor korte lijnen intern, direct klantcontact en voor betrokkenheid bij de bewoners en de woonomgeving. Onze kernwaarden staan daarmee als een huis. Daar zijn we trots op. Klein zijn en blijven is geen doel op zich, maar wel een middel om onze kwaliteiten, kernwaarden en maatschappelijke meerwaarde te waarborgen.

Natuurlijk neemt het zijn van een kleine organisatie ook risico’s met zich mee. Het waarborgen van de continuïteit van onze bedrijfsvoering is er daar één van. Met een organisatie van onze omvang is het extra belangrijk dat we efficiënt blijven werken. Daarnaast is het van groot belang om, met het oog op de toekomst, de continuïteit van onze organisatie, dienstverlening, governance en financiën te blijven waarborgen.

Onze samenwerking met Heuvelrug Wonen is de laatste jaren intensiever geworden. Heuvelrug Wonen en RK Zeist delen dezelfde volkshuisvestelijke cultuur en ambities. De samenwerking levert meer op dan de som der delen. Samen dragen we effectiever bij aan de volkshuisvestelijke opgave dan wanneer ieder voor zich zou werken.